Construction
Development
Center

REFERENCJE

"Dotychczasowa współpraca spełnia nasze oczekiwania i upoważnia nas do polecania firmy wszystkim potencjalnym inwestorom"

„Wszystkie prace wykonano zgodnie z umową, z zachowaniem terminów i uzgodnionych warunków finansowych”

„ W ciągu całego okresu współpracy firma PEC-REM Sp.z.o.o. wykazała się należytą starannością i w pełni wywiązała się z realizacji zadań wynikających z podpisanej umowy.”

„Wszystkie prace wykonano zgodnie z umową, z zachowaniem terminów i uzgodnionych warunków finansowych”

"Dotychczasowa współpraca spełnia nasze oczekiwania i upoważnia nas do polecania firmy wszystkim potencjalnym inwestorom"

„ W ciągu całego okresu współpracy firma PEC-REM Sp.z.o.o. wykazała się należytą starannością i w pełni wywiązała się z realizacji zadań wynikających z podpisanej umowy.”