Jakość i środowisko

Spółka Construction Development Center Sp. z o.o jest Spółką Grupy Veolia w Polsce. Troska, o jakość świadczonych usług i ochronę środowiska jest ważnym aspektem prowadzonej działalności.
Zobowiązując się do działania z ideą zrównoważonego rozwoju jak również spełniając wymagania Grupy, Spółka przyjęła i wdrożyła Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania zobowiązując się do:

  •  Przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych,
  •  Podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności, zaangażowania oraz uwrażliwienia pracowników w działaniach na rzecz, jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

Zrównoważony rozwój Grupy Veolia w Polsce opiera się na:

  •      Rozwoju przedsiębiorstwa,
  •      Ograniczeniu wpływu na środowisku
  •      Dbałości o pracowników Grupy Veolia w Polsce,
  •      Zaangażowaniu na rzecz lokalnej społeczności.