Struktura własnościowa

Construction Development Center Sp.z.o.o.

Siedziba spółki:

ul. Energetyczna 7a
61-017 Poznań

NIP: 770-20-30-634
REGON: 631270006

Kapitał zakładowy: 1 434 500,00 złotych.

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000153715.

Kapitał zakładowy