Władze CDC

Zarząd

Grzegorz Skocz

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Anna Reimus

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Robert Katzor

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Rada Nadzorcza

Krzysztof Zamasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Orlof

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Kędziora Szwagrzak

Członek Rady Nadzorczej

Jan Pic

Członek Rady Nadzorczej