Władze CDC

Zarząd

Andrzej Szymanek

Prezes Zarządu

Anna Reimus

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Grzegorz Skocz

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Robert Katzor

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Rada Nadzorcza

Krzysztof Zamasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dalida Gepfert

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Kędziora Szwagrzak

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Orlof

Członek Rady Nadzorczej