Historia

CDC jest spółka powstałą 3 stycznia 2020 roku i jest następcą prawnym oraz kontynuatorką działalności spółki PEC – REM. W dniu 16 grudnia 2019 roku nastąpiła zmiana właściciela i obecnie 100 % udziałowcem jest Veolia Energia Polska S.A.

Oprócz swojej historycznej obecności w Poznaniu od 1999 roku i świadczeniu usług dla Veolia Energia Poznań S.A., Spółka 6 stycznia 2020 roku utworzyła oddział regionalny w Łodzi, aby świadczyć usługi w rejonie łódzkim oraz dla Veolia Energia Łódź S.A., natomiast 1 stycznia 2021 roku otwarty został oddział w Warszawie.