Kotłownia parowa zasilająca zakłady Bridgestone

  • Modernizacja budynku kotłowni oraz budowa instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Kocioł o wydajności pary 28 t/h dostarcza firma Bosch Loos bezpośrednio na zlecenie Inwestora.
  • Klient: Veolia Energia Poznań
  • Budowa parociągu do zakładów Bridgestone:
  • Budowa parociągu na estakadzie o średnicy DN200 i długości ok 800m
  • Klient: Bridgestone