Akumulator ciepła

  • Połączenie Akumulatora ciepła z istniejącym układem technologicznym ECII Karolin. Prace polegające na wykonaniu rurociągów o średnicy DN600 prowadzonych na estakadzie wraz z armaturą i układem sterowania.
  • Klient: Veolia Energia Poznań S.A.